Visdatabas

Folkvisor och populära visor i digital form

Efter flera års förberedelser stod utformningen av webbplatsen folkvisa.se klar för att kunna presentera en rikhaltig skatt av folkvisor och populära visor som under århundraden sjungits i Sverige. Det är vår förhoppning att webbplatsen ska kunna glädja alla som vill ta del av denna skatt.

Under "Sök visor" i menyn här ovan kommer du att hitta visor av alla möjliga slag: Medeltida ballader, skillingtrycksvisor, vaggvisor, arbetsvisor, skämtvisor är några exempel på vistyper som kommer att finnas här. Gemensamt för dem är att de inte har någon känd upphovsman men de publiceras alltid med tydliga uppgifter om vilka källor vi utgått från. Som regel återger vi också ett faksimil av den ursprungliga källan.

Visornas melodier är lika viktiga som texterna. När det finns en melodi till en text låter vi alltid text och melodi följas åt vid publiceringen. De principer i övrigt som gäller för publiceringen kan du ta del av under Publiceringsprinciper.

Folkvisa.se administreras sedan 2013 av Smålands musikarkiv i Växjö. Ett samarbete med Linnéuniversitetet finns i form av att webbplatsens server finns där. Vid behov kan vi också få stöd från forskare inom språk-, litteratur- och musikämnena vid Linnéuniversitetet.

Bli medarbetare

Om du har en visa som du tycker borde finnas på den här webbplatsen får du gärna kontakta oss!   Läs mer här! -->

Senaste uppdateringar

SMB 236 Tiggargubbens brud.  Publicering av samtliga 52 kända varianter av denna ballad har påbörjats. (2015-11-02)
Tidsplan: november 2015.

Manuskript (faksimil).  Webbvisning av källmaterial till kodade visor har fått tydligare disposition och uppmärkning. (2014-05-27)

Registranten över George Stephens manuskriptsamling (GSMS) som databastabell!   Databastabell över innehållet i GSMS -->

Visantologi 2013.  Gamla visor, ballader och rap. Från muntlig förmedling till publicering på nätet.   Läs mer om antologin här! -->

Musikexempel!  Lyssna på några strofer ur en Västmanlandsvariant av folkvisan Liten Karin! Eleonor Andersson sjunger i hörsalen Galaxen på Växjö stadsbibliotek den 23 november 2013, i samband med presentationen av den nya antologin. Fler musikexempel presenteras senare.


Detalj ur kalkmålning i Odensala kyrka, Uppland, utförd av Albertus Pictor under åren 1480–1500. Foto: Tommy Olofsson.